Co należy wiedzieć zatrudniając zleceniobiorcę w Holandii? [Tymczasowe zawieszenie egzekucji przepisów prawa DBA]

Zawieszenie egzekucji przepisów prawa Wet Dereguliering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) zostało przedłużone do 1 lipca 2018. Wcześniej zawieszenie obowiązywało do 1 stycznia 2018. Co oznacza to dla Was – zleceniodawców w praktyce? Postaram się wyjaśnić to w poniższym artykule. O co … Czytaj dalej

Dokument VAR

W ostatnich dniach holenderski Urząd Skarbowy (Belastingdienst) wysyła do przedsiębiorców powiadomienie dotyczące zaświadczenia VAR (Verklaring arbeidsrelatie) na rok 2015. W powiadomieniu tym Belastingdienst informuje o zasadach obowiązujących dla VAR na rok 2015 oraz o planowanych zmianach w tym zakresie. Zmiany … Czytaj dalej

Stawki podatku BTW

Wielu przedsiębiorców prowadzących swoje firmy w Holandii jest płatnikami podatku od wartości dodanej, po holendersku de belasting (over de) toegevoegde waarde, czyli w skrócie BTW. Jakie są stawki podatku BTW? Podatek BTW jest odpowiednikiem polskiego VAT-u. Ale jakie są stawki … Czytaj dalej

Opłaca się inwestować w firmę

Holenderski system podatkowy zachęca do inwestowania w rozwój firmy. Przykładem tego jest odpis inwestycyjny, tzw. kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Dokonując zakupu środków trwałych spełniających warunki określone w prawie, przedsiębiorca może nabyć prawo do odpisu, który w roku 2014 wynosi: wartość inwestycji do € 2.300 – … Czytaj dalej

Przywileje przedsiębiorcy

Każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu w Holandii firmę jednoosobową przysługuje prawo do pomniejszenia dochodu z działalności gospodarczej, przez co zostaje obniżony podatek dochodowy. Pomniejszenie dochodu następuje poprzez zastosowanie tzw. zelfstandigenaftrek. Zelfstandigenaftrek wynosi w roku 2014 € 7.280. Początkujący przedsiębiorca może liczyć także na dodatkowe … Czytaj dalej