W ostatnich dniach holenderski Urząd Skarbowy (Belastingdienst) wysyła do przedsiębiorców powiadomienie dotyczące zaświadczenia VAR (Verklaring arbeidsrelatie) na rok 2015.
W powiadomieniu tym Belastingdienst informuje o zasadach obowiązujących dla VAR na rok 2015 oraz o planowanych zmianach w tym zakresie.
Zmiany w przepisach dotyczących przyznawania zaświadczenia VAR planowane są na rok 2015.

W poprzednich latach przedsiębiorca mógł od 1 września starać się o VAR na następny rok, lub też otrzymywał zaświadczenie VAR automatycznie, na podstawie danych złożonych w roku ubiegłym.

W roku 2014 zaświadczenie VAR na rok 2015 nie zostanie wydane automatycznie. Jeżeli przedsiębiorca działa na takich samych zasadach jak w roku 2014
i wykonuje te same prace, nie potrzebuje starać się o nowy VAR na rok 2015, może nadal legitymować się VAR-em z roku 2014.

Nowy VAR potrzebny będzie natomiast przedsiębiorcy, który np. wykonywać będzie zlecenia o innym charakterze niż w roku 2014, lub zmienią się okoliczności funkcjonowania firmy.

VAR z roku 2014 może być używany aż do momentu wejścia w życie nowych przepisów. Belastingdienst będzie o tym informował przedsiębiorców za pośrednictwem strony internetowej.

źródło: www.belastingdienst.nl