Zysk w spółkach BV opodatkowany jest podatkiem of firm [Vennootschapsbelasting (VPB)].

Podatek naliczany jest wg. dwustopniowej skali podatkowej. Stawka podatkowa od  wynosi poniżej 200.000 euro wynosi 16,5%. Od zysku powyżej 200.000 euro zapłacimy 25% podatku.