Oprócz comiesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne (Zorgverzekering) osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do odprowadzania składki uzależnionej od wysokości dochodów firmy. Składka ta naliczana jest wraz z podatkiem w corocznej deklaracji podatkowej.

Podstawę do naliczenia składki stanowi osiągnięty w roku podatkowym dochód z firmy, przy czym podstawa ta nie przekracza ustalonego przepisami maksimum.

W 2020 roku obniżona została składka na ubezpieczenie zdrowotne [Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)] i wyniesie 5,45% dochodu firmy. W roku 2019 stawka ta wynosiła 5,70%.

Jednocześnie podniesiona została maksymalna kwota dochodu, od której zapłacimy składkę ZVW. W 2020 roku składka naliczona zostanie od dochodów do 57.232 euro. W roku 2019 maksimum to wynosiło 55.927 euro.

Maksymalnie, z tytułu składki zdrowotnej 2020 zapłacimy więc 3.119 euro.

Potrzebujesz księgowego w Holandii?

KUREK Biuro Rachunkowe pomaga właścicielom firm w Holandii prowadzić administrację firm profesjonalnie, rzeczowo i po ludzku.

ZAPYTAJ O OFERTĘ