Prawo o świadczeniach pracowniczych [Werkkostenregeling (WKR)] dopuszcza możliwość wypłaty nieopodatkowanych świadczeń pracownikom. W roku 2020 masz prawo wypłacić pracownikom 1,7% całkowitej kwoty wynagrodzeń (maksymalnie od 400.000 euro). Dla kwoty wynagrodzeń powyżej 400.000 euro kwota świadczeń zwolnionych z podatku wynosi 1,2%.