Przedsiębiorcy zatrudniający personel, którzy w ciągu 3 miesięcy spodziewają się utraty obrotów rzędu 20% lub więcej, od 6 kwietnia mogą składać wnioski o dotację: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

W ten sposób rząd chce wspomóc pracodawców, aby jak najwięcej pracowników mogło zachować swoją pracę.

Po złożeniu wniosku i wstępnej akceptacji UWV pracodawca otrzyma zaliczkę.

Co to takiego NOW?

Rząd holenderski oferuje swoje wsparcie dla pracodawców, aby ochronić pracowników przed utratą pracy i dochodów.

Dotacja do kosztów zatrudnienia przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy utracili część swoich przychodów ze względu na korona kryzys.

Przepisy regulujące zasady przyznawania dotacji to: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Regulacje te mają na celu zachowanie jak największej ilości pracy dla pracowników. Także dla pracowników, dla których nie obowiązuje tzw.: loondoorbetalingsplicht.

 

Dla kogo jest NOW?

NOW jest dla wszystkich pracodawców, których pracownicy podlegają w Holandii ubezpieczeniom społecznym. Regulacja przeznaczona jest dla pracodawców, którzy w ciągu 3 miesięcy spodziewają się utraty przychodów o 20% lub więcej.

Pracodawcy mogą składać wnioski o dotację kosztów zatrudnienia i po akceptacji otrzymają z UWV zaliczkę.

Obowiązuje przy tym, że im większe utrata przychodów, tym wyższa przysługuje dotacja.

Każdy pracownik, dla którego robiona jest deklaracja od wynagrodzeń (aangifte loonheffing) i jest objęty ubezpieczeniami WW, ZW lub WIA, podlega dotacji.

Regulacja przewidziana jest także dla nowych przedsiębiorców. Warunkiem jest, że przed 1 marca firma miała przynajmniej 1 miesiąc przychody.

 

Jak działa NOW?

Firmy, które w ciągu 3 miesięcy utracą przynajmniej 20% swoich przychodów, mogą wnioskować z mocą wsteczną od 1 marca 2020 o dotację kosztów wynagrodzenia. Dotacja ta wynosi maksymalnie 90% kosztów wynagrodzenia i liczona jest proporcjonalnie do utraconych przychodów.

Przy utracie przychodów na poziomie 100% dotacja wyniesie 90% kosztów wynagrodzenia. Przy utracie przychodów na poziomie 50% dotacja wyniesie 45% kosztów wynagrodzenia.

Jako pracodawca składając wniosek przekazujesz informację o spodziewanej utracie przychodów. Po zawierdzeniu wniosku, UWV wypłaci 80% zaliczki, w 3 ratach. Pierwszą ratę otrzymasz w ciągu 2-4 tygodni od złożenia wniosku.

W ciągu 24 tygodni po upływie okresu, na który została przyznana dotacja, jesteś zobowiązany złożyć wniosek o zatwierdzenie dotacji. Następnie UWV sporządzi w ciągu 52 tygodni definitywne rozliczenie dotacji.

 

Wyliczenie utraty przychodów

Dotacja NOW dotyczy utraconych przychodów. Jak wyliczyć utracone przychody?

Swój całkowity przychód z roku 2019 podziel na 4. Wynik porównaj z przychodami z miesięcy marzec-kwiecień-maj 2020.

Czasami utratę przychodów odczujesz z opóźnieniem. Dlatego możesz porównywać także okresy 3 miesięcy, rozpoczynające się w kwietniu lub maju 2020.

 

Młode przedsiębiorstwa

Firmy, które wystartowały po 1 stycznia 2019 nie mogą podać przychodów za cały 2019 rok. Dla tych firm obowiązuje inna metoda mierzenia przychodów.

Należy zsumować przychody od momentu rozpoczęcia działalności w 2019 roku do lutego 2020 i wyliczyć średnią dla 3 miesięcy.

Dla przykładu: Twoja firma ma przychody od października 2019. Zliczasz wtedy razem przychody za miesiące październik-listopad-grudzień-styczeń-luty. Łączną kwotę przychodów za te 5 miesięcy dzielisz przez 5 i mnożysz przez 3. Wynik porównujesz z wybranym przez siebie okresem 3 miesięcy w roku 2020.

Potrzebujesz pomocy w wyliczeniu utraconych przychodów? Możesz skorzystać z kalkulatora, do którego link jest tutaj: https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/

 

Koszty zatrudnienia

Do wyliczenia kosztów zatrudnienia (loonsom) UWV używa danych z deklaracji podatku od wynagrodzeń (aangifte loonheffing) złożonych w Belastingdienst. Podstawą wyliczenia jest socialeverzekeringsloon, powiększone o 30%.

Koszty wynagrodzenia w okresie objętym dotację zostaną porównane z kosztami wynagrodzenia ze stycznia 2020, a jeżeli takie dane sa niedostępne, to z listopada 2019.

 

Umowy flex

Nowa dotacja obejmuje także pracowników zatrudnionych przez biura pośrednictwa pracy (uitzendbureau) oraz biura payroll, na tzw.: oproepcontract (umowa o pracy na wezwanie).

Dla tej grupy pracowników oznacza to, że mogą otrzymać swoje pełne wynagrodzenie. Pracownik nie wykorzystuje w tej sytuacji prawa do zasiłku dla bezrobotnych (WW-uitkering), gdyż NOW i WW to różne regulacje.

 

Warunki uzyskania NOW

Jakie warunki musi spełnić firma, aby otrzymać dotację na koszty wynagrodzeń w ramach NOW?

 • Pracodawca, przewiduje spadek przychodów w ciągu 3 miesięcy na poziomie 20% lub więcej,
 • W czasie dotowanego okresu pracodawca nie składa wniosków o zwolnienia pracowników z powodów ekonomicznych,
 • Pracodawca otrzyma możliwość wycofania się ze złożonych wniosków o zwolnienie pracowników,
 • Pracodawca jest zobowiązany utrzymywać wynagrodzenia na tym samym poziomie co przed kryzysem, czyli wypłaca nadal 100% wynagrodzenia,
 • Pracodawca zobowiązany jest użyć przyznanej dotacji na wypłatę wynagrodzeń,
 • Pracodawca jest zobowiązany poinformować pracowników o przyznanej dotacji,
 • Wnioskodawca jest zobowiązany prowadzić administrację wszystkich danych, istotnych w procesie przyznania dotacji. Administracja ta podlega do wglądu, do 5 lat od momentu przyznania dotacji,
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do składania deklaracji Loonheffing wg. obowiązujących przepisów (de Wet op de loonbelasting 1964),
 • Pracodawca zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich zmian, mających wpływ na przyznanie lub anulowanie dotacji, zmiany te należy zgłaszać do UWV.
 • Po zakończeniu dotowanego okresu, pracodawca zobowiązany jest przedstawić definitywne wyliczenie utraconych przychodów, potwierdzone przez księgowego,
 • Jeżeli pracodawca otrzymuje od Gminy loonkostensubsidie, zobowiązany jest do zgłoszenia faktu przyznania dotacji NOW w swojej gminie,
 • Dotacja NOW będzie wypłacana na holenderskie rachunki bankowe.

 

Jak złożyć wniosek?

Dotacje NOW obsługiwane są przez UWV. Wnioski o dotację można składać od 6 kwietnia do 31 maja. Firmy, które złożą kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek, otrzymają w ciągu 2-4 tygodni zaliczkę. Do złożenia wniosku nie potrzeba eHerkenning czy innej metody identyfikacyjnej.

Wniosek składa się podając numer podatku od wynagrodzeń (Loonheffingsnummer).

Po wysłaniu wniosku nie otrzymasz potwierdzenia złożenia wniosku. Na ostatnim ekranie będzie widoczne, że wniosek został wysłany.

Będą prowadzone kontrole pod kątem defraudacji.

Wniosek o dotację można złożyć przez stronę UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen

 

Źródło: KVK.nl

Opracował: Dariusz Kurek, KUREK Administratieve Dienstverlening 

Masz pytania na temat NOW – skontaktuj się z nami