Holenderski system podatkowy zachęca do inwestowania w rozwój firmy. Przykładem tego jest odpis inwestycyjny, tzw. kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Dokonując zakupu środków trwałych spełniających warunki określone w prawie, przedsiębiorca może nabyć prawo do odpisu, który w roku 2014 wynosi:

  • wartość inwestycji do € 2.300 – 0%
  • wartość inwestycji od € 2.301 do €55.248 – 28%
  • wartość inwestycji od €55.249 do € 102.311 – € 15.470
  • wartość inwestycji od € 102.312 do € 306.931 – € 15.470 pomniejszone o 7,56% zainwestowanych środków przekraczających € 102.311

Warto przypomieć, że jako inwestycję w środki trawałe rozumie się nabycie środków przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej o wartości przekraczającej € 450.