W systemie bankowości elektronicznej w ABN AMRO udostępniane są wyciągi elektroniczne m.in. w formacie MT940 i wyciąg elektroniczny w formacie PDF.

Wykonaj poniższe kroki, aby pobrać wyciąg elektroniczny w formacie MT940 i wyciąg elektroniczny w formacie PDF z ABN AMRO.

KROK 1: Zaloguj się do ABN AMRO

Zgodnie ze standardową procedurą zaloguj się w ABN AMRO.

KROK 2: Wybierz wybierz konto bankowe firmy

Wybierz “Mutaties” z menu “Tools”.

Pobierz plik MT940 z ABN AMRO

Pobierz plik MT940 z ABN AMRO

KROK 3: Pobierz plik bankowy MT940 lub PDF

Pobierz plik MT940 z ABN AMRO

Pobierz plik MT940 z ABN AMRO

Wybierz wszystkie konta, jeśli chcesz pobrać transakcje ze wszystkich swoich kont. Lub wybierz jedno lub więcej kont, jeśli chcesz pobierać dane tylko z niektórych kont. Kliknij na odpowiednie konto (konta). Wybrane konta rozpoznasz po niebieskim tle.

  1. Jeśli wybierzesz “vanaf datum laatste download”, możesz pobrać mutacje daty od daty ostatniego pobrania do dnia dzisiejszego. Jeśli natomiast chcesz pobrać mutacje za inny okres to w polu “van” wybierz datę od której chcesz pobrać mutacje. Okres ten może wynosić do 18 miesięcy w przeszłości. Pole” tot” jest wypełniane domyślnie i zawsze jest to bieżąca data.
  2. Wybierz format pliku bankowego: MT940 lub PDF.
  3. Kliknij “OK”.