Przydatne adresy

Kamer van Koophandel (Izba Gospodarcza): www.kvk.nl

Informacje o Twojej firmie lub kontrahencie na stronie KvK: KvK bedrijfsinformatie bestellen

Wyciąg z rejestru handlowego KvK (digitaal uittreksel KvK): https://www.kvk.nl/producten-bestellen/uittreksels/digitaal-gewaarmerkt-uittreksel/

Belastingdienst (Urząd Skarbowy): www.belastingdienst.nl

Weryfikacja aktywności numeru VAT nadanego przez Państwo Członkowskie: Komisja Europejska

Sociale Verzekeringsbank (Urząd do spraw ubezpieczeń społecznych): www.svb.nl

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Urząd Pracy): www.uwv.nl

Douane (Urząd Celny): Douane

Rijks Dienst voor het Wegverkeer (Urząd do spraw ruchu drogowego): www.rdw.nl

Polish Chamber of Commerce in the Netherlands (Polska Izba Handlowa w Holandii): www.pccnl.nl

Minimalne wynagrodzenie w 2017 r.: www.rijksoverheid.nl 

Portal dla (początkujących) przedsiębiorców w Holandii KROPKA.NL

Comments are closed.