Każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu w Holandii firmę jednoosobową przysługuje prawo do pomniejszenia dochodu z działalności gospodarczej, przez co zostaje obniżony podatek dochodowy.

Pomniejszenie dochodu następuje poprzez zastosowanie tzw. zelfstandigenaftrek. Zelfstandigenaftrek wynosi w roku 2014 € 7.280.

Początkujący przedsiębiorca może liczyć także na dodatkowe pomniejszenie dochodu poprzez zastosowanie tzw. startersaftrek. Pomniejszenie to wynosi w roku podatkowym 2014 € 2.123

Tak więc razem możesz odliczyć jako przedsiębiorca € 9.403 [€ 7.280 + € 2.123] od dochodu z działalności gospodarczej.

Aby nabyć prawo do zastosowania wyżej wymienionych pomniejszeń dochodu, należy spełniać następujące warunki:

  • Belastingdienst kwalifikuje Twój dochód jako dochód z firmy
  • spełniasz kryterium godzinowe, to znaczy, że poświęcasz prowadzeniu swojej firmy 1.225 godzin w roku lub więcej

Pomniejszenie dla początkujących przedsiębiorców można zastosować 3 razy w ciągu 5 – ciu pierwszych lat działalności.