Oprócz comiesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne (Zorgverzekering) osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do odprowadzania składki uzależnionej od wysokości dochodów firmy. Składka ta naliczana jest wraz z podatkiem w corocznej deklaracji podatkowej.

Podstawę do naliczenia składki stanowi osiągnięty w roku podatkowym dochód z firmy, przy czym podstawa ta nie przekracza ustalonego przepisami maksimum.
W 2017 zapłacimy na składkę zdrowotną 5,40% od dochodu z firmy.
Dla porównania, w roku 2016 było to 5,5%, w roku 2015 4,85% a w roku 2014 5,4%.

Maksimum dochodu, od którego naliczana jest składka wynosi w roku 2017 €53.701. W roku 2016 było to €52.763.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat składki na ubezpiecznie zdrowotne w 2017 skontaktuj się z nami.