1. Zmiana skali podatku dochodowego z 4- na 2-stopniową

W 2020 roku wprowadzona została 2-stopniowa skala dla podatku dochodowego [inkomstenbelasting (IB)].

Do roku 2019 obowiązywała skala 4-stopniowa.

Stawki podatku dochodowego [Inkomstenbelasting (IB)] 2020:

Próg Od Do Stawka
1. 0 68.507 37,35%
2. 68.508 i więcej 49,50%

 

2. Stawka ubezpieczenia zdrowotnego w 2020 roku

Oprócz comiesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne (Zorgverzekering) osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do odprowadzania składki uzależnionej od wysokości dochodów firmy. Składka ta naliczana jest wraz z podatkiem w corocznej deklaracji podatkowej.

Podstawę do naliczenia składki stanowi osiągnięty w roku podatkowym dochód z firmy, przy czym podstawa ta nie przekracza ustalonego przepisami maksimum.

W 2020 roku obniżona została składka na ubezpieczenie zdrowotne [Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)] i wyniesie 5,45% dochodu firmy. W roku 2019 stawka ta wynosiła 5,70%.

Jednocześnie podniesiona została maksymalna kwota dochodu, od której zapłacimy składkę ZVW. W 2020 roku składka naliczona zostanie od dochodów do 57.232 euro. W roku 2019 maksimum to wynosiło 55.927 euro.

Maksymalnie, z tytułu składki zdrowotnej 2020 zapłacimy więc 3.119 euro.

3. Mniejsza ulga dla samodzielnych przedsiębiorców

O 250 euro obniżony został odpis dla samodzielnych przedsiębiorców, tzw.: Zelfstandigenaftrek. W roku 2019 odpis ten wynosił 7.280 euro, a w roku 2020 wyniesie 7.030 euro.

W kolejnych latach planowana jest dalsza obniżka tego odpisu, aż do 5.000 euro w roku 2028.

4. Ulga dla nowych przedsiębiorców

Wysokość ulgi dla nowych przedsiębiorców [Startersaftrek] nie uległa zmianie i wynosi w roku 2020 2.123 euro.

5. Zwolnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MKB – winstvrijstelling)

Zwolnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw [MKB – winstvrijstelling] w roku 2020 wyniesie (tak samo jak w roku 2019) 14% od zysku z firmy (po pomniejszeniu o inne należne ulgi).

6. Rower w firmie

Korzystasz z roweru do celów firmowych? Jeżeli więcej niż 10% wszystkich przejechanych kilometrów to trasy firmowe, możesz uznać rower jako majątek firmy.

Możesz więc zadeklarować wydatki za zakup roweru oraz jego utrzymanie jako koszty firmy. Dodatkowo możesz odzyskać BTW za zakupu roweru i jego utrzymanie.

Twój rower kosztuje więcej niż 450 euro netto? Być może masz prawo zastosować Małą Ulgę Inwestycyjną.

Używasz roweru firmowego także do celów prywatnych? Od 2020 roku obowiązuje 7% korekty (bijtelling) za użytkowanie prywatne. Nie musisz prowadzić rejestracji przejechanych tras.

Jeżeli używasz roweru prywatnego w celach firmowych, możesz deklarować 19 centów za każdy przejechany dla firmy kilometr.

7. Korekta za użytkowanie prywatne auta firmowego 

Posiadasz auto firmowe i używasz go więcej niż 500 km w roku do celów prywatnych? Obowiązuje Cię więc korekta za użytkowanie prywatne auta firmowego (bijtelling).

Korekta to procent od wartości katalogowej nowego auta (cataloguswaarde). W roku 2020 obowiązuję 2 stawki dla korekty. Którą stawkę naliczasz, zależy od poziomu emisji CO2 twojego auta.

Normalna stawka korekty wynosi 22%. Obowiązuje dla aut zarejestrowanych poraz pierwszy w roku 2017 lub później.

Dla aut zarejestrowanych poraz pierwszy przed 2017 rokiem obowiązuje stara stawka korekty: 25%.

Posiadasz auto firmowe przyjazne dla środowiska, z emisją CO2 na poziomie ZERO gram/kilometr. Możesz naliczać korektę za użytkowanie prywatne wg. obniżonej taryfy. Dla aut zarejestrowanych w 2020 roku wynosi ona 8% (w 2019 było to 4%) i obowiązuje przez kolejne 60 miesięcy.

8% korekty stosować można do 45.000 euro wartości katalogowej nowego auta. Twoje auto jest droższe niż 45.000 euro? Od nadwyżki w cenie korekta wynosi 22%.

Wyjątkiem są tutaj auta o napędzie wodorowym, dla których można naliczyć 8% korekty od całkowitej wartości katalogowej.

8. Kwota wolna od podatku od oszczędności

Kwota wolna od podatku od oszczędności, tzw.: BOX 3 wynosi dla osoby samotnej €30.846, a dla partnerów fiskalnych €61.692. Stawka podatku od dochodu z oszczędności to 30%.

9. Płaca minimalna

Od 1 stycznia 2020 obowiązują nowe kwoty wynagrodzenia minimalnego [minimumloon]. Dla pracowników w wieku 21 lat i starszych płaca minimalna brutto wynosi 1.653,60 euro.

Poniżej znajdziesz kompletną informację na temat minimalnych stawek wynagrodzenia.

Tabela: Płaca minimalna na miesiąc, na tydzień, na dzień (kwoty brutto od 1 stycznia 2020)

Wiek Na miesiąc Na tydzień Na dzień
21 lat i więcej € 1.653,60 € 381,60 € 76,32
20 lat € 1.322,90 € 305,30 € 61,06
19 lat € 992,15 € 228,95 € 45,79
18 lat € 826,80 € 190,80 € 38,16
17 lat € 653,15 € 150,75 € 30,15
16 lat € 570,50 € 131,65 € 26,33
15 lat € 496,10 € 114,50 € 22,90

 

Tabela: Płaca minimalna dla pełnego wymiaru czasu pracy w tygodniu 36, 38  i 40 godzin (kwoty brutto od 1 stycznia 2020)

21 lat i więcej 20 lat 19 lat 18 lat 17 lat 16 lat 15 lat
36 godz/tydzień €10,60 €8,49 €6,36 €5,30 €4,19 €3,66 €3,19
38 godz/tydzień €10,05 €8,04 €6,03 €5,03 €3,97 €3,47 €3,02
40 godz/tydzień €9,54 €7,64 €5,73 €4,77 €3,77 €3,30 €2,87

10. Nowe prawo pracownicze: de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Posiadasz pracowników na umowę o pracę? Od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowe prawo: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WA)]. Prawo to zawiera nowe przepisy dotyczące okresów próbnych, pracowników z umową „na rządanie”, opłatności odprawy itd.

11. Więcej nieopodatkowanych świadczeń pracowniczych

Prawo o świadczeniach pracowniczych [Werkkostenregeling (WKR)] dopuszcza możliwość wypłaty nieopodatkowanych świadczeń pracownikom. W roku 2020 masz prawo wypłacić pracownikom 1,7% całkowitej kwoty wynagrodzeń (maksymalnie od 400.000 euro). Dla kwoty wynagrodzeń powyżej 400.000 euro kwota świadczeń zwolnionych z podatku wynosi 1,2%.

12. Podatek od zysku spółek [Vennootschapsbelasting] 

Zysk w spółkach BV opodatkowany jest podatkiem of firm [Vennootschapsbelasting (VPB)].

Podatek naliczany jest wg. dwustopniowej skali podatkowej. Stawka podatkowa od  wynosi poniżej 200.000 euro wynosi 16,5%. Od zysku powyżej 200.000 euro zapłacimy 25% podatku.

13. Podatek od dywidendy

Podatek od dywidendy wzrasta z 25% w roku 2019 do 2020 roku 26,25%. W momencie wypłaty dywidendy należy odprowadzić do Belastingdienst zaliczkę w wysokości 15%. Pozostałe 11,25% zapłacimy po złożeniu deklaracji podatkowej za 2020 rok.

14. Nowe zasady Kleineondernemersregeling (KOR)

Jeżeli twoje obroty roczne (netto) będą mniejsze niż 20.000 euro to możesz skorzystać z nowej formy zwolnienia z podatku BTW. Prawo to dotyczy firmy jednoosobowej a także osób prawnych, tj.: Stichting, spółka BV.

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy dokonać zgłoszenie do 4 tygodni przed okresem rozliczeniowym: np.: o zwolnienie od 01-04-2020 należy wnioskować do 03-03-2020.

Firma zwolniona z BTW wystawia swoje faktury bez kwoty BTW. Faktura powinna zawierać z informacją o zwolnieniu: BTW-vrijgesteld. Jednocześnie firma nie odzyskuje BTW od wydatków. Nie musisz też składać deklaracji BTW.