Darek KurekJeżeli mieszkasz poza Holandią i masz holenderskie dochody lub posiadasz w Holandii majątek, to jesteś wg. prawa tzw. buitenlands belastingplichtige, czyli zagranicznym rezydentem podatkowym. W praktyce oznacza to dla nas, Polaków, że jesteśmy rezydentami podatkowymi w Polsce.

 

Od 1 stycznia 2015 roku ulegną zmianie zasady, wg. których będzie wyliczany holenderski podatek dochodowy dla zagranicznych rezydentów podatkowych.

Do roku 2014 można było dokonać wyboru zagranicznej lub holenderskiej rezydencji podatkowej. Wybierając holenderską rezydencję podatkową, miało się prawo do takich samych ulg i zwolnień podatkowych jak Holendrzy.

Od roku 2015 nie będzie można już wybierać miejsca swojej rezydencji podatkowej. Obowiązywać zaczną zasady dla kwalifikowanych zagranicznych rezydentów podatkowych.

Jeżeli spełni się wszystkie warunki wymagane nowymi przepisami, to będzie się miało prawo do zastosowania ulg i zwolnień podatkowych.

Jeżeli warunków takich się nie spełni, ulgi oraz zwolnienia podatkowe nie będą mogły być zastosowane, lub będą mogły być zastosowane w ograniczonym zakresie.

Dla pracowników nie posiadających w Holandii meldunku oznaczać to może mniejsze zwroty podatkowe lub dopłaty do podatku dochodowego.