Zwolnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw [MKB – winstvrijstelling] w roku 2020 wyniesie tak samo jak w roku 2019 tj. 14% od zysku z firmy (po pomniejszeniu o inne należne ulgi).

Potrzebujesz księgowego w Holandii?

KUREK Biuro Rachunkowe pomaga właścicielom firm w Holandii prowadzić administrację firm profesjonalnie, rzeczowo i po ludzku.

ZAPYTAJ O OFERTĘ