PRIVACY VERKLARING 2019-01-30T13:55:03+00:00

Kurek Administratieve Dienstverlening, gevestigd aan Bruijnings Ingenhoeslaan 154-156 2273 KV Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://kurek.nl Bruijnings Ingenhoeslaan 154-156 2273 KV Voorburg  0702505715.

Dariusz Kurek is de Functionaris Gegevensbescherming van Kurek Administratieve Dienstverlening. Hij is te bereiken via dariusz@kurek.nl 0702505715.

Privacy Algemeen

Kurek Administratieve Dienstverlening verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij je deze zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt. Je kunt de website dus anoniem bezoeken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kurek Administratieve Dienstverlening verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Voor het uitvoeren van haar diensten is het noodzakelijk dat Kurek Administratieve Dienstverlening van u een aantal wettelijk beschermde persoonsgegevens verzamelt en bewaart gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Burgerlijke Staat
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Als je een contact- of nieuwsbriefinschrijvings formulier op de website invult, of ons een e-mail of sollicitatie stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Daarbij worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

Type gegevens Bewaartermijn
Klantgegevens Maximaal 7 jaar
Contactformulier Maximaal 4 jaar
Nieuwsbriefinschrijving Tot afmelding van de nieuwsbrief
Sollicitaties/CV’s Maximaal 1 jaar
Overige aanvragen Maximaal 4 jaar

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kurek Administratieve Dienstverlening verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kurek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)
– Fiscaal nummer voor omzetbelasting en loonbelasting

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kurek Administratieve Dienstverlening verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Kurek Administratieve Dienstverlening verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kurek Administratieve Dienstverlening neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kurek Administratieve Dienstverlening) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kurek Administratieve Dienstverlening bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen van maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kurek Administratieve Dienstverlening verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kurek Administratieve Dienstverlening blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kurek Administratieve Dienstverlening gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kurek Administratieve Dienstverlening gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wij gebruiken de volgende cookies:

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
CookieConsent kurek.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar http cookie
NID google.com De NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal (bijvoorbeeld Nederlands), hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt laten weergeven (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u het SafeSearch-filter van Google wilt inschakelen. Deze informatie is gebruikt voor advertentie targeting. 6 maanden http cookie
_wpfuuid Kurek.nl Noodzakelijke cookies, zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 11 jaar http cookie

 

Niewsbrief

Deze informatie geldt enkel voor personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van Kurek Administratieve Dienstverlening en/of de klanten van Kurek Administratieve Dienstverlening. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen kunt u zicht ter alle tijden af melden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kurek Administratieve Dienstverlening en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kurek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Kurek Administratieve Dienstverlening wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kurek Administratieve Dienstverlening neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kurek.nl

Wijzigingen en vragen
Kurek Administratieve Dienstverlening behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Kurek Administratieve Dienstverlening  adviseert je regelmatig dit privacy statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement van Kurek Administratieve Dienstverlening dan kun je deze richten aan Kurek Administratieve Dienstverlening Bruijnings Ingenhoeslaan 154-156 2273 KV Voorburg, 70 250 57 15 of info@kurek.nl t.a.v. Dariusz Kurek.

Meest recente update: mei 2018

Oświadczenie o ochronie prywatności Kurek Administratieve Dienstverlening (Pools)

Kurek Administratieve Dienstverlening, z siedzibą przy Bruijnings Ingenhoeslaan 154-156 2273 KV Voorburg, jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe:

https://kurek.nl Bruijnings Ingenhoeslaan 154-156 2273 KV Voorburg  0702505715.

Dariusz Kurek jest inspektorem ochrony danych w Kurek Administratieve Dienstverlening. Można się z nim skontaktować wysyłając e-mail na adres: dariusz@kurek.nl lub telefonicznie: 0702505715.

Ogólne zasady ochrony prywatności

Biuro Administracyjne Kurek nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych, chyba, że zostaną nam one przez Ciebie podane świadomie i dobrowolnie. Naszą stronę internetową można więc odwiedzać anonimowo.

Przetwarzane przez nas dane osobowe

Kurek Administratieve Dienstverlening przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ korzystasz z naszych usług i/lub osobiście przekazałeś nam te dane.

Aby móc świadczyć nasze usługi Kurek Administratieve Dienstverlening musi gromadzić i przechowywać niektóre prawnie chronione dane osobowe przez ustawowy, obowiązujący okres przechowywania, wynoszący 7 lat. Poniżej znajduje się przegląd danych osobowych, które przetwarzamy:

– Imię i nazwisko
– Płeć
– Data urodzenia
– Miejsce urodzenia
– Dane adresowe
– Stan cywilny
– Numer telefonu
– Adres e-mail
– Informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie
– Typ przeglądarki i rodzaj urządzenia
– Numer rachunku bankowego

Jeśli wypełnisz formularz kontaktowy lub formularz zgłoszeniowy do biuletynu na naszej stronie internetowej lub wyślesz do nas e-mail czy podanie o pracę, dane osobowe, które nam prześlesz, biorąc pod uwagę charakter formularza lub treść Twojego e-maila, będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to wymagane do udzielenia pełnej odpowiedzi i przetworzenia informacji.

Do powyższych celów stosujemy następujące okresy przechowywania danych:

Rodzaj danych Okres przechowywania
Dane dotyczące klienta Maksymalnie 7 lat
Formularz kontaktowy Maksymalnie 4 lata
Subskrypcja do newslettera Do rezygnacji z newslettera
Podanie pracę/CV Maksymalnie 1 rok
Pozostałe zgłoszenia Maksymalnie 4 lata

Szczególne i/lub wrażliwe dane osobowe, które przetwarzamy

Kurek Administratieve Dienstverlening przetwarza następujące szczególne i/lub wrażliwe, dotyczące Ciebie dane osobowe:

– dane dotyczące osób w wieku poniżej 16 lat:

Nasza strona internetowa i/lub usługa nie mają na celu gromadzenia danych pochodzących od osób odwiedzających naszą stronę, które nie osiągnęły 16 lat. Chyba, że mają one pozwolenie od rodziców lub opiekunów prawnych. Nie możemy jednak zweryfikować, czy dany użytkownik osiągnął już 16 lat. Dlatego zachęcamy rodziców do monitorowania aktywność swoich dzieci w sieci, aby zapobiec gromadzeniu danych osobowych dzieci bez zgody ich rodziców. Jeśli jesteś przekonany, że zgromadziliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez Twojego pozwolenia, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres info@kurek.nl, a my usuniemy tę informację.

– numer socjalno-fiskalny (BSN)

– Numer ewidencji podatkowej dla płatników podatku od towarów i usług oraz podatku od wynagrodzeń

 

W jakim celu i w oparciu o jaką podstawę prawną przetwarzamy dane osobowe

Kurek Administratieve Dienstverlening przetwarzają Twoje dane osobowe w następujących celach:

– Obsługa Twoich płatności
– Wysyłanie naszego biuletynu i/lub broszury reklamowej
– Możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego z Tobą w przypadkach, kiedy jest to konieczne do wykonania naszej usługi
– Informowanie Cię o zmianach w naszych usługach i produktach
– Stworzenie Ci możliwości założenia konta
– Dostarczanie Ci produktów i usług
– Kurek Administratieve Dienstverlening przetwarza dane osobowe również w przypadkach, kiedy jesteśmy do tego zobowiązani prawnie, na przykład w przypadku informacji, których potrzebujemy do naszego zeznania podatkowego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Kurek Administratieve Dienstverlening nie podejmuje decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych w sytuacjach, kiedy może to mieć (istotne) konsekwencje dla osób, do których odnoszą się dane. Dotyczy to decyzji podejmowanych przez programy komputerowe lub systemy, bez angażowania człowieka (np. pracownika Kurek Administratieve Dienstverlening).

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Kurek Administratieve Dienstverlening przechowuje Twoje dane osobowe nie dłużej, niż jest to absolutnie konieczne do realizacji celów, w jakich zostały one zgromadzone. Stosujemy ustawowo obowiązujący okres przechowywania trwający maksymalnie 7 lat.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Kurek Administratieve Dienstverlening nie sprzedaje Twoich danych stronom trzecim i udostępnia je wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania naszej umowy z Tobą lub do wywiązania się z obowiązku prawnego. Z firmami, które przetwarzają Twoje dane na nasze zlecenie, zawieramy umowę o udostępnianiu danych, aby zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa i poufności Twoich danych. W takich przypadkach Kurek Administratieve Dienstverlening pozostaje odpowiedzialne za przetwarzanie danych.

Pliki cookies lub podobne stosowane przez nas techniki

Kurek Administratieve Dienstverlening korzysta z funkcjonalnych, analitycznych i śledzących plików cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany w przeglądarce komputera, tabletu lub smartfona podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej. Kurek Administratieve Dienstverlening wykorzystuje pliki cookie o czysto technicznej funkcjonalności. Zapewniają one, że witryna działa poprawnie i że na przykład zapamiętywane są preferowane ustawienia. Te pliki cookie są również wykorzystywane do prawidłowego działania naszej witryny i jej optymalizacji. Ponadto umieszczamy pliki cookie, które śledzą Twoje nawyki przeglądania, abyśmy mogli oferować spersonalizowane treści i reklamy. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie poinformowaliśmy Cię o tych plikach cookie i poprosiliśmy Cię o pozwolenie na ich umieszczenie. Możesz zrezygnować z plików cookie, ustawiając swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby nie zapisywała plików cookie. Ponadto możesz również usunąć wszystkie informacje zapisane wcześniej w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod linkiem: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Stosujemy następujące pliki cookie:

Nazwa Dostawca Funkcja Czas przechowywania Typ
CookieConsent kurek.nl Przechowuje status pliku cookie dla bieżącej domeny 1 rok http cookie
NID google.com Plik cookie NID zawiera unikatowy identyfikator używany przez Google do zapamiętania Twoich preferencji i innych informacji, takich jak preferowany język (na przykład holenderski), ile żądanych wyników wyszukiwania chcesz by zostało wyświetlonych na stronie (na przykład 10 lub 20) i czy chcesz włączyć filtr Google SafeSearch. Informacji tych używamy do ukierowanych reklam. 6 miesięcy http cookie
_wpfuuid Kurek.nl Pliki cookie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. 11 lat http cookie

Newsletter

Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie osób, które zapisały się do biuletynu informacyjnego Kurek Administratieve Dienstverlening i/lub klientów Kurek Administratieve Dienstverlening. Jeśli nie chcesz już otrzymywać biuletynu, możesz w każdej chwili z niego zrezygnować.

Dostęp, zmiana lub usuwanie danych

Masz prawo do dostępu, zmiany lub usuwania swoich danych osobowych. Masz również prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych lub sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Kurek Administratieve Dienstverlening oraz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz zwrócić się do nas o przesłanie danych osobowych, które gromadzimy, do Ciebie lub innej wymienionej przez Ciebie organizacji w postaci pliku komputerowego. Możesz przesłać prośbę o dostęp, zmianę, usunięcie, przekazanie danych osobowych lub prośbę o anulowanie Twojej zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na adres info@kurek.nl. Ponieważ chcemu mieć pewność, że wniosek o dostęp został złożony przez Ciebie, prosimy o przesłanie razem z wnioskiem kopii Twojego dokumentu tożsamości. Zwóć uwagę, aby na tej kopii Twoje zdjęcie, MRZ (strefa czytelna maszynowo, pasek z numerami na dole dokumentu), numer dokumentu i numer socjalno-fiskalny (BSN) nie były widzialne. Ma to na celu ochronę Twojej prywatności. Udzielimy odpowiedzi na Twój wniosek tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu czterech tygodni. Kurek Administratieve Dienstverlening pragnie również poinformować Cię o możliwości złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego Autoriteit Persoonsgegevens (Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych). Można to zrobić za pomocą następującego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe

Kurek Administratieve Dienstverlening poważnie traktuje ochronę Twoich danych i podejmuje odpowiednie kroki, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i zmianom bez Twojej zgody. Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są odpowiednio chronione lub zauważysz oznaki nadużycia, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta wysyłając e-mail na adres: info@kurek.nl

Zmiany i pytania
Kurek Administratieve Dienstverlening zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Kurek Administratieve Dienstverlening sugeruje, abyś regularnie śledził zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności Kurek Administratieve Dienstverlening, możesz skontaktować się z Kurek Administratieve Dienstverlening pod adresem Ingenhoeslaan 154-156 2273 KV Voorburg, telefonicznie: 70 250 57 15 lub mailowo: info@kurek.nl, do wiadomości Dariusz Kurek.

Ostatnia wersja: 23 maj 2018

KUREK Biuro Rachunkowe