Holenderski Urząd Skarbowy ( Belastingdienst ) poinformował o terminie składania deklaracji podatkowej za rok 2014. Będzie to możliwe od 1 marca 2015. Deklaracja musi zostać złożona przed 1 maja 2015.

Podatnicy, którzy złożą deklarację podatkową w marcu, mogą spodziewać się listu z informacją o należnym im zwrocie podatku lub kwocie do zapłacenia przed 1 lipca 2015.

Podatnik może także złożyć wniosek o odroczenie terminu składania deklaracji podatkowej. Jeżeli podanie to zostanie pozytywnie rozpatrzone, termin złożenia deklaracji zostanie wydłużony do 1 września 2015. W takim przypadku podatnik może spodziewać się informacji zwrotnej z Belastingdienst w ciągu 3 miesięcy od złożenia deklaracji podatkowej.

Biura księgowe posiadające numer BECON mogą występować w imieniu klienta o odrocznie terminu składania rozliczenia podatkowego. W takim przypadku deklaracja podatkowa za rok 2014 może zostać wysłana dopiero 30 kwietnia 2016 roku.