Prowadzisz firmę w Holandii i zlecasz pracę podwykonawcom z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np.: Polska, Słowacja)? Od 1 marca 2020 obowiązuje zgłoszenie WagwEU.

Od 1 marca 2020 r. pracodawcy (usługodawcy) i osoby prowadzące działalność gospodarzą z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii, będą zobowiązane do dokonania zgłoszenia (meldingplicht) jeżeli wykonują tymczasowo prace/usługi w Holandii.

Zgłoszenia należy dokonać na stronie https://meldloket.postedworkers.nl/

Między innymi trzeba będzie wskazać jakie działania będą wykonywać, w jakim okresie i czy będą sprowadzać pracowników. Należy również powiadomić o przybyciu wszystkich delegowanych pracowników.

Od kiedy obowiązkowe zgłoszenie?

Obowiązek zgłoszenia oficjalnie zacznie obowiązywać od 1 marca 2020 roku. Pracodawcy i osoby prowadzące własną działalność mogą dokonywać zgłoszenia od 10 lutego na prace/zlecenia które będą wykonywać po 1 marca.

Zlecenia rozpoczęte przed 1 marca nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia.


Usługodawcy, samodzielni przedsiębiorcy i usługobiorcy.                             

Ustawa o warunkach zatrudnienia oddelegowanych pracowników w Unii Europejskiej (WagwEU) rozróżnia 3 kategorie podmiotów: usługodawcy, samodzielni przedsiębiorcy i usługobiorcy.


Usługodawcy / Dienstverrichters 
są to zagraniczni pracodawcamy którzy tymczasowo:

 • Z własnym personelem przyjechali do Holandii wykonymać prace/zlecenia
 • Oddelegowują pracowników zagranicy do własnej placówki/oddziału w Holandii.
 • Jako zagraniczna agencja pracy oddelegowujesz tymczasowo pracowników w Holandii.

Samodzielni przedsiębiorcy / Zelfstandigen, którzy przybywają, aby wykonywać zlecenia w Holandii

Odbiorcy usług / Dienstontvangers, to klienci lub zleceniodawcy, dla którego firma spoza Holandii wykonuje pracę lub usługi

Jeśli zagraniczny pracodawca lub samodzielny przedsiębiorca wynajmuje inną zagraniczną firmę do pracy dla Holenderskiego klienta/pracodawcy w Holandii, wówczas mowa jest o podwykonawstwie. W takim przypadku zagraniczny pracodawca lub samodzielny przedsiębiorca występuje jako usługobiorca. Trzecia firma zgłasza swój personel, a zagraniczny pracodawca lub samodzielny przedsiębiorca sprawdza zgłoszenie.

 

Kto ma obowiązek zgłoszenia?

Obowiązek zgłoszenia ma zagraniczny pracodawca / samodzielny przedsiębiorca, podejmujący zlecenie w Holandii. Zgłoszenie dla samodzielnego przedsiębiorcy dotyczy zleceń wykonywanych w jednej z wymienionych branży:

https://www.postedworkers.nl/opdrachtgever/zelfstandigen

Kto ma obowiązek kontroli zgłoszenia?

Jeżeli zlecasz pracę pracownikom z firm zagranicznych lub samodzielnym przedsiębiorcom spoza Holandii, jesteś zobowiązany do kontroli prawidłowości zrobionego przez nich zgłoszenia.

 

Jakie dane trzeba przygotować do zgłoszenia?

Dokonując zgłoszenia należy podać między innymi:

 • dokument tożsamości
 • dane firmy
 • europejski numer VAT
 • dane osoby kontaktowej
 • dane holenderskiego klienta/zleceniodawcy
 • sektor w którym wykonywane będzie zlecenie
 • adres projektu
 • oczekiwany okres wykonywania projektu
 • tożsamość osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia
 • tożsamość pracowników przybywających do pracy w Holandii
 • informacja o zaświadczenie A1 lub inny dokument wskazujący gdzie opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne.

Więcej informacji na temat obowiązku zgłoszenia można szukać na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych: https://www.postedworkers.nl

 

Jak możemy Ci pomóc?

Prowadzisz firmę w Holandii i zlecasz pracę podwykonawcom z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np.: Polska, Słowacja)?

Od 1 marca 2020 obowiązuje zgłoszenie WagwEU.

KUREK Biuro Rachunkowe może pomóc Ci w formalnościach związanych z obowiązkiem zgłoszenia WagwEU.

Pomożemy Ci w następujących sprawach:

 • Utworzenie Twojego konta w Meldloket
 • Utworzenie konta dla Twoich zagranicznych podwykonawców w Meldloket
 • Zgłoszenie projektów w Meldloket

Skontaktuj się z nami +31 70 250 57 15 lub info@kurek.nl